Як поскаржитись на суддів?

event 17:12 Понеділок 27 Липня 2015 НАШІ ІНІЦІАТИВИ

Вища рада юстиції встановила зразки скарг (заяв) стосовно поведінки судді, наслідком якої може буди дисциплінарна відповідальність судді або відповідальність щодо порушення вимог несумісності суддею чи прокурором.

Суддю можна притягнути до дисциплінарної відповідальності з таких підстав як:

 1. умисне або внаслідок недбалості:
  • незаконна відмова у доступі до правосуддя чи інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, в результаті якого учасники процесу не в змозі реалізувати свої процесуальні права та виконати процесуальні обов’язки, або ж яке призвело до порушень правил підсудності чи підвідомчості (справа розглядається не втому суді, де повинна);
  • незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття чи відхилення аргументів сторін щодо суті спору;
  • порушення засад гласності і відкритості судового процесу;
  • порушення засад рівності всіх учасників процесу перед судом і законом, змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і доведенні переконливості своїх доказів;
  • незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;
  • порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 2. Безпідставне затягування чи невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи у законні строки, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання копії судового рішення для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 3. Систематичне чи грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя (в тому числі неповага під час здійснення правосуддя до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи ін. учасників судового процесу).
 4. Умисне порушення в ухваленні судового рішення прав людини і основоположних свобод (або у зв’язку із очевидною недбалістю судді).
 5. Розголошення таємниці, охоронюваної законом.
 6. Неповідомлення правоохоронних органів та органів суддівського самоврядування про випадки втручання в діяльність судді впродовж 5 днів після того як суддів стало відомо про такий випадок.
 7. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом)
 8. Втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями.
 9. Неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції.
 10. Зазначення в такій декларації завідомо неправдивих відомостей, чи умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством.
 11. Використання статусу судді для незаконного отримання вигоди (якщо не підпадає під ознаки кримінального правопорушення).
 12. Допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам.
 13. Ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради юстиції.
 14. Визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом.

Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та апеляцінийх суддів здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – саме до цього органу варто направляти скарги, щодо порушення суддями вимог, передбачених Законом України “Про судоустрій та статус суддів”, а щодо суддів вищих спеціалізованих та Верховного Суду України – Вища рада юстиції.

Зразок заяви можна завантажити [тут].

Джерело: www.legalans.com
Останні новини
29.05.2023, Понеділок
28.05.2023, Неділя
27.05.2023, Субота
26.05.2023, П’ятниця
25.05.2023, Четвер
24.05.2023, Середа
23.05.2023, Вівторок
Читати більше новинarrow_forward