Що необхідно знати про оподаткування ПДФО пасивних доходів  

event 10:25 Вівторок 04 Жовтня 2016 НАШІ ІНІЦІАТИВИ

Звертаємо увагу, що оподаткування пасивних доходів податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) регламентується пунктом 167.5 статті 167 Податкового кодексу України від02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Так, відповідно до пункту 167.5 Кодексу ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

– 18% – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту) (підпункт 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 Кодексу);

– 5% – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (підпункт 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 Кодексу).

У розділі IV «Податок на доходи фізичних осіб» термін «пасивні доходи» означає такі доходи:

 – проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;

 – проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;

 – інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);

 – процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

 – плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;

 – дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;

 – дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;

 – відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;

 – дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;

 – інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

 – роялті;

 – дивіденди.

 

Автор:
Теги:
Останні новини
24.03.2023, П’ятниця
23.03.2023, Четвер
22.03.2023, Середа
21.03.2023, Вівторок
Читати більше новинarrow_forward